8 lutego 2018

Od 1 marca 2018 r. zakaz handlu w dwie niedziele miesiąca

Zakaz zacznie obowiązywać od marca 2018 roku, ale będzie wprowadzany stopniowo. I tak zgodnie z przepisami przejściowymi: od 1 marca 2018 r. handel będzie dozwolony w […]
9 stycznia 2018
aktualności profin biuro rachunkowe

Od 01 lipca 2018 faktury wystawiane tylko elektronicznie

Od 1 lipca 2018 r. przepisy zobowiążą podatników także do wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej. Od tej daty bowiem wszystkich przedsiębiorców obejmie obowiązek przekazywania danych […]
15 września 2017
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Obowiązek przesyłania dobowych plików JPK_WB zaplanowano styczeń 2018 roku

Trwają pracę nad ustaleniem nowego terminu wejścia w życie zmiany. Obowiązek wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowy planowany termin obowiązkowego przesyłania dobowych wyciągów […]
15 listopada 2016
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

33 ułatwienia z pakietu „100 zmian Dla Firm” – przyjęte przez Radę Ministrów

Jednym z ułatwień jest ochrona podatników przed zmianami interpretacji prawa jak również mniejsza uciążliwość kontroli przedsiębiorców.
27 września 2016

Do 30 września 2016 należy udzielić pracownikom zaległego urlopu z 2015 roku

Niewykorzystany urlop za 2015 r., powinien być udzielony do końca września 2016 r. Jeśli urlop rozpocznie się jeszcze we wrześniu, a zakończy w późniejszym miesiącu pracodawca […]
5 września 2016
Podatki, pieniądze księgowość. Biuro rachunkowe- z-wa

Już od 1 stycznia 2017r. wejdzie w życie minimalna stawka godzinowa

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą musiały otrzymać od przedsiębiorcy 12 zł za godzinę. Stawka ta będzie obowiązywała od 2017 roku. Jednak nowe przepisy nie […]