8 lutego 2018

Od 1 marca 2018 r. zakaz handlu w dwie niedziele miesiąca

Zakaz zacznie obowiązywać od marca 2018 roku, ale będzie wprowadzany stopniowo. I tak zgodnie z przepisami przejściowymi: od 1 marca 2018 r. handel będzie dozwolony w […]
15 września 2017
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Obowiązek przesyłania dobowych plików JPK_WB zaplanowano styczeń 2018 roku

Trwają pracę nad ustaleniem nowego terminu wejścia w życie zmiany. Obowiązek wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowy planowany termin obowiązkowego przesyłania dobowych wyciągów […]
30 czerwca 2017

Obowiązek przesyłania dziennych plików JPK WB

Od 1 września 2017 r. wybrani przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania dziennych plików JPK WB Projekt ustawy z 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – […]
6 kwietnia 2017
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych od 1 marca 2017

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej […]
2 grudnia 2016

Od 2017 roku będą wyższe progi do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostki będą musiały prowadzić jeżeli ich przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO. Na dzień dzisiejszy limit ten wynosi 1.200.000 […]
23 listopada 2016
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Podatek handlowy zawieszony do 1 stycznia 2018 r.

Ustawa uchwalona przez Sejm przewiduje zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku.