Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych od 1 marca 2017

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.