Rząd przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w PIT. Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zmiany mają wejść w życie już od sierpnia tego roku.