Zmiana płacy minimalnej w 2018 roku. Minimalne wynagrodzenie przy umowach o pracę oraz stawka godzinowa przy umowach zlecenie wyniosą odpowiednio:

2.100 zł – stawka miesięczna,

13,70 zł – stawka godzinowa.