Wynagrodzenie wypłacone małżonkowi nie stanowi kosztu podatkowego

Wynagrodzenie wypłacone członkowi najbliższej rodziny w działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie stanowi kosztu podatkowego, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osobę współpracującą przedsiębiorca może odliczyć od dochodu.