Udział kontrahentów w imprezach firmowych jest reprezentacją

Jeśli w tego typu spotkaniach biorą udział kontrahenci to koszt organizacji takiej imprezy w części przypadającej na te osoby nie jest kosztem podatkowym firmy. Natomiast jeśli w takim spotkaniu uczestniczą pracownicy to koszty przypadające na nich są kosztami podatkowymi.