Uwaga na kary pieniężne za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie.

Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b. Na podstawie tego przepisu za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, bądź opinii lub raportu biegłego będzie stanowiło wykroczenie skarbowe i podlegało będzie karze grzywny. Kara grzywny może wynieść od 175 złotych do 35.000 złotych.

Wysokość kary zależy przede wszystkim od stanu majątkowego ukaranego.

W przypadku spółek karze podlegają członkowie zarządu, albo inne osoby odpowiedzialne w danym podmiocie za rozliczenia podatkowe i rachunkowe.