Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się płaca minimalna. W 2016 roku pracownikowi zatrudnionemu na cały etat pracodawca nie może wypłacić mniej niż 1.850 zł brutto.” Zmiana została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.