Od 1 września 2017 r. wybrani przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przesyłania dziennych plików JPK WB

Projekt ustawy z 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa przewiduje zmianę obligatoryjności przekazywania wyciągów bankowych poprzez plik JPK_WB o strukturze XML do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na codzienny, bez wezwania organu podatkowego.

Obowiązek przesyłania JPK_WB od 1 września 2017 r. będą mieli: duzi przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 105 i art. 106).