Obowiązek przesyłania dobowych plików JPK_WB zaplanowano styczeń 2018 roku

Trwają pracę nad ustaleniem nowego terminu wejścia w życie zmiany. Obowiązek wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowy planowany termin obowiązkowego przesyłania dobowych wyciągów bankowych przez dużych, średnich i małych przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. art. 105 i art.106 tej ustawy) to styczeń 2018 r.

Banki już testują aplikację o strukturze XML plik JPK_WB i przygotowują się do obowiązkowego raportowania od 2018 r.
Obowiązek dobowego przesyłania pliku JK_WB o strukturze XML ma nie dotyczyć mikroprzedsiębiorców w rozumieniu (art. 104 ustawy o swobodzie działalności) oraz jednostek sektora finansów publicznych (o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych).