Nowelizacja ustawy o PIT i CIT od 01.01.2016 roku zakłada zwolnienie z PIT – do kwoty określonej limitami – dopłaty od pracodawcy do pobytu dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych czy z opiekunem dziennym. Natomiast pracodawca będzie mógł wydatki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.