Od 1 stycznia 2017 będzie obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%.
Senat 04.08.2016r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.