Już od 1 stycznia 2017r. wejdzie w życie minimalna stawka godzinowa

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą musiały otrzymać od przedsiębiorcy 12 zł za godzinę. Stawka ta będzie obowiązywała od 2017 roku.

Jednak nowe przepisy nie obejmą wszystkich zleceniobiorców.